EDAIC Crashkursen 28/8-1/9 2023

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Sista anmälan 1:a juni

Länkar

European Society of Anesthesiology's sida om EDAIC tentan

ESAs rekommenderade litteraturlista

FRCA frågebank Gamla frågor men bl a farmakologi- och fysiologifrågorna är fortfarande relevanta

Mer FRCA