EDAIC Crashkursen 26-30/8 2019

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Sista anmälan 1:a juni

Om kursen

Utvärderingar från tidigare kurser:

2018

Kursen som helhet 5,6 (6)

Kommer rekommendera kursen till andra 5,8 (6)

2017

Kursen som helhet 5,4 (6)

Kommer att rekommendera kursen till andra 5,6 (6)

2016

Kursen som helhet 5,4 (av 6)

Kommer att rekommendera kursen till andra 5,7 (6)

Resultat från enkät som kursdeltagarna 2018 fick efter att tentaresultatet kommit (29/38 har svarat på enkäten):

90 % har svarat att de fått godkänt på tentan.

Kursen var en viktig del av min förberedelse:

Kan rekommendera kursen till andra: